Rượu mạnh (Shot 100ml)

HENNESSY XO

800.000 đ

CHIVAS REGAL 12 NĂM 1990 – 43 VOL

200.000 đ

KING OF SCOTS RARE 25 NĂM – 43 VOL

850.000 đ

CHABOT X.O ARMAGNAC DUCK – 40 VOL

450.000 đ

BALLANTINES 21 NĂM – 40 VOL

350.000 đ

Rượu mạnh (Full Size)

HENNESSY FINE DE COGNAC – 40 VOL

1.700.000 đ

HENNESSY FINE DE COGNAC QUALITE RARE WHITE – 40 VOL

2.500.000 đ

GLENFIDDICH PURE MALT (2000) – 43 VOL

2.800.000 đ

CAMUS XO OLD DECANTER (1990) – 40 VOL

3.200.000 đ

BALLANTINES MASTER’S – 40 VOL

2.500.000 đ

JACK DANIEL’S SINGLE BARREL SELECT – 47 VOL

2.200.000 đ

JUSTERINI & BROOKS 15 RESERVE A BLEND OF THE PUREST (2000) – 40 VOL

1.500.000 đ

DEWAR’S 15 NĂM 1 Lít – 40 VOL

1.800.000 đ

 

CUTTY SARK 12 NĂM (1990) – 43 VOL

1.500.000 đ

CHIVAS REGAL 12 NĂM 1990 – 43 VOL

1.400.000 đ

KENTUCKY STRAIGHT BOURBON WHISKEY HANDMADE (3/8/1989) – 46,5 VOL

4.500.000 đ

CAMUS XO OLD BOTTLING (1990) – 40 VOL

3.900.000 đ

OLD PARR SUPERIOR (2000) – 43 VOL

2.000.000 đ

GRAND OLD PARR 12 DE LUXE (1990) – 43 VOL

1.600.000 đ

MACALLAN 12 TRIPLE CASK – 40 VOL

2.350.000 đ

MACALLAN 12 SHERRY OAK – 40 VOL

2.650.000 đ